Mudr. Petra Dorňák Heczková

MUDr.dagmar heczková

Sestra: Eva Sedláčková Dis.

 

ORDINAČNÍ HODINY   

pondělí
12:00 – 16:00 objednaní, prevence

16:00 – 18:00 nemocní + kontroly

úterý, čtvrtek, pátek

7:00 – 8:00 odběry

8:00 – 10:00 nemocní + kontroly

10:00 – 13:00 objednaní, prevence

středa
12:00 – 16:00 objednaní, prevence

16:00 – 18:00 nemocní + kontroly

K vyšetření pacientů je nutné se předem telefonicky objednat

    odběry 7:00 – 8:00 denně kromě středy

Akutní případy, v době od 15:30 ošetří Dětská pohotovost FN Brno, Černopolní 9, Brno, tel. 532 234 935

 

Doporučení SPLDD – Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

 

V zájmu ochrany Vás i Vašeho dítěte před možnou infekcí dodržujte, prosím, tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se předem objednejte (tel.č. 546 452 331, mob.: 702 173 241). Uveďte důvod návštěvy lékaře a specifikujte případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně a stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas. Pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem).

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, či e-mailem na: mudr.heczkova@gmail.cz

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Vybavení ordinace

uricult

Kultivačí testy sady URICUT – kultivační vyšetření moče , slouží k detekci a průkzu infekcí mořčových cest. Jsou založeny na průkazu a detekci předpokládaných mikrobů (celkový počet bakterií, gramnegativních bakterií, enterokoků, E. coli) ve vzorcích moči. Test lze provádět přímo na pracovišti, výsledek testu je k dispozici do 24 hodin.

Streptest

Rychlá diagnostika přítomnosti Streptokoka v krku (stanovení antigenu). Streptococcus pyogenes je nejčastěším půvdcem angín a spálových angín u dětí i dospělých, není však jejich jediným vyvolavatelem, V případě podezření na streptokokovou infekci nám toto vyšetření velmi urychlí diagnostiku a rozhodovací proces ohledně zahájení a délky antibiotické léčby.

CRP

CRP neboli C-Reaktivní Protein je bílkovina (jedna z bílkovin akutní fáze zánětu) tvořená v játrech, která narůstá velmi rychle v případě zánětlivých procesů. Zánět nemusí být způsobený jen bakteriemi, ale hodnota CRP stoupá i v případě nádorových onemocnění nebo u autoimunitních chorob. Může se s pomocí něj měřit i to, zda zabírají nasazená antibiotika, a to podle rychlosti poklesu hodnot.

Otoskopické vyšetření

Nebolestivé vyšetření ucha, zevního zvukovovodu a stavu bubínku pomocí otoskopického zrcátka tka. Většinou se zahajuje vyšetřením ouška, které nebolí. Je možné použít také mikroskop, který zobrazí zvětšený obraz stavu uvnitř ucha.

Očkování

Očkujeme dle aktuálně platného (od 1/2019)  očkovacího kalendáře ČR.

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR

nastřelování naušnic firmy BLOMDAHL

Nastřelování provádíme za použití sterilních náušnic umístěných ve sterilních jednorázových kazetách. Všechny části, které přicházejí při piercingu do styku s kůží, jsou sterilně baleny. Nastřelení náušnic je možné již od kojeneckého věku, ale doporučujeme jej až po podání 1. dávky povinného očkování (Hexacima), tzn. Cca mezi 2-3 měsícem věku.

ordinace dne 10.7.2024

Vážení rodiče, z důvodu havárie vodovodu a extrémních teplot bude ordinace ve středu dne 10.7.2024 pouze do 17:00 hod. Zároveň rušíme veškerá očkování vašich dětí až do konce tohoto týdne. děkujeme za pochopení.

Více informací